Voorbeeld Familiegroepsplan

Het Familiegroepsplan is vormvrij en behoort deugdelijk te zijn staat in de modelverordening. Waar moet je dan aan denken?

Het Familiegroepsplan kan je het beste vastleggen op papier met daarin:

 • Beschrijving van het probleem en/of de vraag (voor kinderen is de wens of tovervraag geschikt)
 • Wie er betrokken zijn (of kunnen worden) als familie en netwerk en natuurlijk de gezinsleden zelf
 • De acties die worden genomen om het probleem op te heffen of de vraag te beantwoorden (de oplossingen)
 • Veiligheidsafspraken (bijv. nodig als er sprake is/was van Huiselijk geweld of andere vormen van geweld, verwaarlozing, dreiging)
 • Mening en wensen van het kind 12+ (en liefst ook van 12-)
 • Mening en wensen van de gezaghebbende ouder(s)
 • Handtekeningen van ouders met gezag en het kind 12+
 • Als extra ondersteuning vanuit specialistische zorg aanvullend nodig is, dit ook beschrijven/vragen

Denk ook aan:

 • De ouder zonder gezag
 • Broertjes en zusjes (ook half en/of stief)
 • Hulpverlening die al wordt geboden of eerder is geboden (wat heeft wel gewerkt en wat niet)
 • Belangrijke mensen in het netwerk: school, sportclub of een lieve buurvrouw van vroeger
 • Wanneer je weer bij elkaar komt
 • Of er in je netwerk een voorzitter/coördinator/woordvoerder is die het Plan wil volgen en aan de bel trekt als het mis dreigt te gaan
 • Dat jouw Familiegroepsplan belangrijk is voor jou en bovendien ook voor de Gemeente, Rechters en Hulpverleners.

Een download die gebruikt kan worden als basis voor het Familiegroepsplan:

Mijn Familiegroepsplan basisvariant

Ook te downloaden: Waar moet je aan denken bij het opstellen

Heeft u moeite met openen van bovenstaande word versies hieronder beiden in Word versie 97-2003

Mijn Familiegroepsplan basisvariant oudere Word versie

Waar moet je aan denken bij het opstellen oudere Word versie

Hier komt nog een download waarmee je het netwerk handig in kaart kunt brengen.

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.